Lantbruk & Djurhållning (denna sida är under uppbyggnad)

Del i bevarandet av svenska lantraser som Lappgeten, Linderödssvinet & Bjurholmshönan

Linderödssvin

Rasbeskrivning

Linderödssvinet är en gammal svensk lantras som aldrig har utsatts för avel i någon speciell riktning som enhetligt utseende eller maximal produktion. Lantrasens variation är viktig att bevara liksom de allmänt goda inre egenskaperna. En rasbeskrivning av Linderödssvinet måste därför bli en dokumentation av dessa egenskaper – inte en rasstandard. 

Kroppsform
Lite konvex rygglinje, ungerfär som en taditionell ”pepparkaksgris” – Inte lika lång som  en modern ”kotlettgris”, men inte heller så kort i kroppen som ett vildsvin.

Storlek och slaktvikt
En normalstor gris. Det går inte att exakt ange de vuxna grisarnas vikt. Vi nöjer oss med den genomsnittliga slaktvikten på en ettårig gris. Skållad och urtagen med huvud och fötter väger en sådan 95-100 kg. Flådd utan huvud och fötter 75-80 kg. Suggan ökar sedan ytterligare ca 50 kg tills hon är ca 2 år. Galten ännu mer och ännu längre. Han kan bli nästan dubbellt så tung som suggan.

Tillväxt
En sak som skiljer linderödssvinet från dagens produktionsgrisar är att de växter förhållandevis långsamt, men ger ett utmärkt fläsk. Jämförelsevis kräver de mindre proteinrikt foder. De blir lätt överfeta om de utfodras kraftigt.

Härdighet
Det är en god lantrasegenskap att snabbt kunna sätta ett skyddandes späcklager, likaså att utveckla rikligt med borst under vintern. Linderödssvinet bör hållas utomhus i så stor utsträckning som möjligt, för att underhålla dessa egenskaper.

Antal kultingar
Inte heller denna egenskap har det selekterats på och därför kan det variera en hel del individuellt. I genomsnitt föds ca 8 kultingar varav ca 7 överlever. Man tar bara en kull om året på linderödssvin.

Tryne
Rakt och kraftigt tryne. Inte kort och trubbigt eller konkavt (svängt uppåt), men inte heller långt och smalt som på ett vildsvin.

Öron
Här varierar det en del på storleken, men oftast är de medelstora och svagt framåtvinklade – Inte stora hängande som på vit ”lantras” eller helt små och spetsiga som på vildsvin.

Färg
Två grundvarianter kan tydligt urskiljas. Den ena är gråvit med svarta fläckar (ibland så stora att färgen blir nästan svart). Den andra är rödbrun (orangea som kultingar) med mindre svarta fläckar eller prickar, ibland nästan inga prickar alls. Det förekommer även en blandad variant med sandfärgad (gulaktig) bottenfärg och medelstora svarta fläckar. Färgen är av starkt underordnad betydelse vid avelsurvalet.

källa: landtsvinet.se